top of page
TINA

TINA

Tina #00 100 x 100 cm. Tina #0 70 x 70 cm.

CONO RECTO

CONO RECTO

45 x 40 cm. 49 x 45 cm.

CONO CURVO

CONO CURVO

49 x 45 cm.

VASO CURVO

VASO CURVO

70 x 70 cm. 65 x 56 cm.

VASO

VASO

25 x 18 cm.

FLANERA

FLANERA

49 x 27 cm.

DIAMANTE

DIAMANTE

24 x 33 cm.

TRAPECIO PANZON

TRAPECIO PANZON

50 x 50 cm. 40 x 40 cm. 33 x 29 cm. 20 x 20 cm.

TRAPECIO

TRAPECIO

100 x 100 cm. 90 x 90 cm. 80 x 80 cm. 70 x 70 cm. 60 x 60 cm. 50 x 50 cm. 45 x 45 cm. 40 x 40 cm. 35 x 35 cm. 30 x 30 cm. 25 x 25 cm. 20 x 20 cm. 15 x 15 cm.

BALA CHICA

BALA CHICA

35 x 30 cm.

BALA MINI

BALA MINI

17 x 16 cm.

CILINDRO

CILINDRO

100 x 100 cm. 80 x 80 cm. 70 x 80 cm. 70 x 70 cm. 60 x 60 cm. 50 x 50 cm. 40 x 80 cm. 45 x 45 cm. 40 x 60 cm. 40 x 40 cm. 35 x 35 cm. 40 x 30 cm. 30 x 30 cm. 25 x 25 cm. 20 x 25 cm.

CONO

CONO

35 x 70 cm. 35 x 60 cm. 35 x 50 cm.

OBELISCO

OBELISCO

35 x 45 cm.

OBELISCO

OBELISCO

35 x 70 cm. 35 x 60 cm. 35 x 50 cm.

BRACEROS

BRACEROS

50 x 50 cm. 43 x 60 cm. 40 x 70 cm. Mini 17 x 17 cm.

SILUETA

SILUETA

30 x 70 cm. 34 x 51 cm. 31 x 47 cm. 25 x 34 cm.

TROMPETA

TROMPETA

35 x 60 cm. 40 x 50 cm. 35 x 35 cm. 26 x 30 cm.

BONSAYERA

BONSAYERA

40 x 9 cm. 34 x 9 cm. 23 x 9 cm. 18 x 9 cm.

MEDIA NARANJA

MEDIA NARANJA

126 x 45 cm. 100 x 40 cm. 90 x 45 cm. 80 x 40 cm. 55 x 32 cm. 49 x 28 cm. 43 x 23 cm. 40 x 19 cm.

ESFERA

ESFERA

Esfera chica: 22 x 20 cm. Esfera mediana: 21 x 17 cm. Esfera grande: 55 x 41 cm.

CHAROLA

CHAROLA

Charola Grande 60 x 20 cm. Charola Mediana 56 x 11 cm. Charola Chica 34 x 28 cm.

MEJORAL

MEJORAL

Mejoral Grande 60 x 20 cm. Mejoral 50 x 20 cm. Mejoral 40 x 10 cm. Mejoral 35 x 10 cm. Mejoral 30 x 10 cm. Mejoral 25 x 10 cm. Mejoral 21 x 10 cm.

JARDINERA PARED

JARDINERA PARED

34 x 17 x 15 cm.

MEDIA NARANJA

MEDIA NARANJA

126 x 45 cm. 100 x 40 cm. 90 x 45 cm. 80 x 40 cm. 55 x 32 cm. 49 x 28 cm. 43 x 23 cm. 40 x 19 cm.

DONA

DONA

44 x 17 cm.

BAÑERA

BAÑERA

100 x 55 x 40 cm.

LAGARTIJA

LAGARTIJA

120 x 15 x 10 cm. 100 x 15 x 10 cm. 80 x 15 x 10 cm. 60 x 15 x 10 cm. 40 x 15 x 10 cm.

CAJA

CAJA

150 x 40 x 40 cm. 120 x 30 x 40 cm. 120 x 40 x 40 cm. 120 x 30 x 30 cm. 120 x 25 x 25 cm. 120 x 20 x 20 cm. 100 x 25 x 60 cm. 100 x 40 x 40 cm. 100 x 30 x 40 cm. 100 x 25 x 25 cm. 80 x 40 x 40 cm. 80 x 30 x 30 cm. 80 x 30 x 20 cm. 80 x 25 x 25 cm. 80 x 20 x 20 cm. 60 x 30 x 30 cm. 60 x 20 x 20 cm.

CAJA

CAJA

100 x 30 x 40 cm.

CAJA

CAJA

1m x 60 x 25 cm.

CAJA VENTANA

CAJA VENTANA

60 x 25 x 25 cm.

CAJA TRAPECIO

CAJA TRAPECIO

100 x 30 x 30 cm. 100 x 20 x 20 cm.

LAGARTIJA

LAGARTIJA

120 x 10 x 10 cm. 100 x 10 x 10 cm. 100 x 15 x 10 cm. 80 x 10 x 10 cm. 80 x 15 x 10 cm. 60 x 10 x 10 cm. 60 x 15 x 10 cm. 40 x 10 x 10 cm. 40 x 15 x 10 cm.

bottom of page